Markägare ser fram mot renbetesavtal

Markägarna i renbetestvisten i Härjedalen som pågått i 15 år, ser nu fram mot att träffa lokala avtal om betet, med renägarna.

I går sa Högsta domstolen nej till en ytterligare prövning av renbetestvisten i Härjedalen.

Hovrättens tidigare dom som säger att renägarna inte har sedvanerätt till vinterbete i skogslandet blir därmed det som gäller.