Nationaldagen blir röd dag

Nationaldagen, 6 juni, föreslås bli ny allmän helgdag i Sverige från nästa år.

Det föreslår en statlig utredning som presenterades i dag.

Den helgdag som istället föreslås försvinna är annandag pingst. Skälen för det skulle främst vara ekonomiska och att flera tidigare utredningar slagit fast att det är den dag som är minst ”helig”.

Utredningen anser att 6 juni ska vara helgdag för att ”underlätta skapandet av en förstärkt svensk identitet”.