Lagändring ska försvåra skogsklipp

Glesbygdsverket är positivt till en lagändring som syftar till att komma åt så kallade skogsklippare.

Jordbruksdepartementet vill att den som ska köpa skog ska vara tvungen att vara skriven i den aktuella kommunen under minst ett år innan markaffär. Problemet med skogsklippare har varit att de har avverkat skog men struntat i återplanteringen.

- De nya reglerna kommer förhoppningsvis att ge ett bättre markutnyttjande och medverka till ett långsiktigt uthålligt skogsbruk, säger Kerstin Wallin, generaldirektör vid Glesbygdsverket.