Anmäler arbetsmiljöbrister vid högskolan

Mitthögskolans fyra huvudskyddsombud anmäler skolan till arbetsmiljöinspektionen.

Skyddsombuden pekar på utmattningsdepressioner, misstänkta fall av särbehandling och akuta hälsorisker för personalen och att arbetsmiljöproblemen finns dokumenterade sedan flera år.

En av institutionerna som pekas ut som särskilt drabbad av problemen är institutionen för naturvetenskap och miljö i Östersund. Det skriver Länstidningen.