Varslen ökade kraftigt i länet

Det kommer dystra siffror om arbetsmarknaden i länet. Varslen var fyra gånger fler i länet i april i år, jämfört med mars månad.

Totalt varslades 102 personer i länet om uppsägning från sina jobb under april. Av de varslade var 51 verksamma inom offentlig sektor, 45 inom tillverkningsindustrin.

Jämtlands län skiljer sig därmed markant från landet som helhet där varslen minskade kraftigt under april. Exempelvis Stockholms län hade en halvering av varslen jämfört med föregående månad, enligt tidningen Dagens Industri som sammanställt siffrorna.