Arkeologer ser fram mot Frösö-utgrävningar

Sommarens arkeologiska utgrävningar på F4 på Frösön till följd av att en kulle i ena banändan måste tas bort bli ett spännande arbete för arkeologerna.

Anders Hansson på Länsmuséet som skall leda arbetet är ganska säker på att man kommer att hitta rester efter ett antal hus som man tror fanns på platsen.

Man är också intresserade av om det fanns någon form av kungaborg eller hövdingasäte som skulle kunna ge svar på hur området styrdes.

Delar av området är sedan tidigare utgrävt i samband med att flygplatsen bygdes. Västerhus kapell som ligger i utkanten av det hundra gånger hundra meter stora området är den hittils viktigaste historiska lämningen i området.