Länsstyrelsen gillar förslag att pressa skogsklippare

Länsstyrelsen i Jämtland är mycket positiv till förslagen om skärpningar av lagen för att komma åt så kallade ”skogsklippare”.

Som vi berättade häromdagen vill jordbruksdepartementet bland annat att den som köper skog ska vara tvungen att vara skriven i den aktuella kommunen under minst ett år.

Länsstyrelsen förutsätter också att det sker ändringar i skogsvårdslagen som gör att avverkningstillstånd inte får lämnas förrän köpet av en skogsfastighet har godkänts.