Lågprisjättarna - lanthandelns räddning!?

Lågprisjättarna i städerna har framhållits som ett stort hot mot de små lanthandelsbutikerna - men kanske måste den beskrivningen nu ändras.

I Jämtland gör flera lanthandlare regelbundna inköpsresor till lågprisvaruhusen i Östersund, skriver Länstidningen.

- Det är helt enkelt billigare för oss att bevaka priser och kampanjer i Östersund, än att handla från vår grossist. Vi har blivit beroende av lågprishandeln, annars skulle vi fått lägga ned, säger Inga-Marie Boström på Kluksbua till LT.

Länsstyrelsen i Jämtland förutspådde 2001 en nedläggningsvåg av lanthandelsbutiker i länet.

Men butiksdöden kom av sig: Varken under 2003 eller 2004 tvingades någon lägga ned.

- Detta var ingen utveckling vi räknade med, säger byrådirektör Siv Olsson vid länsstyrelsen till Länstidningen.