Östersund

Socialstyrelsen anmäls för diskriminering

En homosexuell man från Östersund anmäler Socialstyrelsen till Diskrimineringsombudsmanenn, DO. Anledningen är att han som homosexuell inte får lämna blod på samma villkor som heterosexuella.

I sin anmälan till DO skriver han att homosexuella som har haft skyddat sex med en man inte får lämna blod förrän ett år efter.

Någon motsvarande föreskrift finns inte för heterosexuella som har haft skyddat sex, och han anser att det inte finns något godtagbart skäl till att kraven ser olika ut beroende på vilken sexuell läggning man har.