Östersund

Avlopp är byggda för att svämma över

1:33 min

Avloppsnätet i Östersund är byggt för att kunna svämma över. I fredags meddelade Östersunds kommun att man hittat två ställen i centrala Östersund där avloppsvatten gått ut i dagvattenledningar i så kallade bräddavlopp. Ett ledningssystem som finns på många ställen i Östersund.

Håkan Sandström är Va-ingenjör vid Östersunds kommun:

--Hade vi inte de här nödutloppen på ledningssystemet, så skulle troligtvis källare bli översvämmade av avloppsvatten, menar Håkan Sandström.

Ett bräddavlopp är byggt så att om avloppsledningen täpps till av nånting, eller blir för hårt belastad, så leds avloppsvattnet över i dagvattenledningen, för att sen spolas direkt ut i Storsjön. En dagvattenledning tar upp regnvatten, och kan vid stora nederbördsmängder svämma över i avloppsledningar, så att regnvatten och avloppsvatten blandas, och även då kan rinna ut direkt i Storsjön.

Ledningsnätet inte underdimensionerat
Är då avloppsledningarna underdimensionerade i förhållande till bostadsstorlekarna som finns idag?

– Klassiskt, svarar Håkan Sandström, och fortsätter:

Man kan inte bara fortsätta att bygga ut ett bostadsområde utan att titta på hur ledningsnätet ser ut. Underdimensionerat får det bara inte bli. Ledningsnätet i Östersunds kommun är inte underdimensionerat, enligt Håkan Sandström.

– Men nu pratar vi om kommunens ledningar, hur det sedan ser ut på stora privata fastighetsområden, det vet vi inte. De kan vara underdimensionerade, säger Håkan Sandström.

Alternativ saknas
Enligt honom finns det idag inget alternativ till att bygga bräddavlopp. Det är för stora mängder för att kunna bygga dammar som skulle ta hand om översvämmade avloppsledningar.