Östersunds vattenparasit

Bergens smutsiga vatten blev dyrt

5:15 min

I Bergen i Norge bor nästan 260 000 invånare. 2004 år smittades runt 4000 av dem av parasiten Gardia via dricksvattnet. Giardia är en parasit som är vanlig i länder med låg hygienisk standard. Fortfarande lider en del medborgare av sviter efter parasiten, och kommunen har betalat ut tiotals miljoner i ersättning.

Giardia i dricksvattnet på grund av otäta avloppsledningar, den situationen var en katastrof för Bergens kommun och det blev dyrt, säger Robert Rastad som är kommunchef i Bergen.
– Hittills har vi betalat ut trettio miljoner kronor och vi har fortfarande flera fall som vi arbetar med, det blir ett högre belopp innan vi är färdiga.
Ni utreder fortfarande, sex år senare, ersättningsanspråk?
– Ja, et hänger samman med att de som har fått långvariga konsekvenser hävdar att de inte kunnat jobba som förr. De kräver ersättning för förlorade intäkter under många år, säger Robert Rastad.

När kommunen kom tillrätta med smittan i vattnet upprättade man snabbt en ordning för att täcka utgifter för till exempel läkarbesök, mediciner och dokumenterat förlorad arbetsintäkt. Kommunen fick in ungefär 500 anmälningar.

Trots att det gått så många år sedan Bergens kommun kom tillrätta med smittan i vattnet lider många kommunmedborgare fortfarande av sviter efter parasiten.
– Några har fått skador på hälsan, speciellt knutet till mage- och tarmfunktioner, men det finns också människor som utvecklat andra diagnoser och som fortfarande går i medicinsk utredning för sina problem, säger Robert Rastad.

Giardiautbrottet i Bergen blev en fråga på högsta politiska nivå i Norge, man har dragit många lärdomar om landets vattenförsörjning.
– Det var mycket fokus på den situation vi hade och det ledde till mycket debatt om vår vatten- och avloppssektor. Internationellt har också många varit intresserade av att ta del av hur vi hanterat det.
Vilken är din främsta minnesbild från 2004?
– Vi hade en väldigt svår situation där vi i realiteten fick kris med våra vattenleveranser. Vi som aldrig trott att det var möjligt i Norge, säger Robert Rastad.
– Vi hade sett på Giardia som nästan en exotisk, tropisk sjukdom då det någon gång förekom var det turister eller folk som varit på resa i tropiska områden. Att vi skulle få smittan i dricksvattnet var helt otänkbart. I efterhand så har vi satsat stort på vattenkvalitet och lärt mycket om beredskap i sådana här situationer.

Bergens kommun har nu kontakt med Östersund för att dela med sig av sina erfarenheter från Giardiautbrottet för sex år sedan. Bland annat handlar det om hur man på bästa sätt informerar befolkningen.
– Det är en väldigt krävande situation, svårt att hantera detta. I Östersund är dessutom en så stor andel av befolkningen smittad, säger Robert Rastad.
Dricker du kranvatten idag?
– Jadå, absolut! Vi har god vattenkvalitet, och människors förtroende påverkades inte långsiktigt av Giardia-epedemien, säger Robert Rastad.