Östersund

Parasithalterna sjunker

Nu trappar Östersunds kommun ner letandet efter smittkällan till magsjukeutbrottet. En orsak till nedtrappningen är att man nu ser att halten av Cryptosporidiumparasiter sjunker i inkommande vattnet till avloppsreningsverket, säger miljöchefen Jari Hiltula till P 4 Jämtland.

– Vi har gjort en halvhalt, skulle man kunna säga, i spårningen av smittkällor. Vi gör en ny analys, och så går vi vidare och tittar på om vi får några nya uppslag. Vi fortsätter även att jobba med den ordinarie provtagningen, säger Jari Hiltula.

I en information på Östersunds kommuns hemsida kunde man igår läsa att de prover som tagits på dagvattenutsläppen under veckan inte gett några indikationer på ytterligare föroreningar.

– De provtagningar som vi gjort i olika dagvatten har inte visat på förorening från avloppsvatten, så dem har vi släppt för tillfället i alla fall, säger Jari Hiltula.

Han menar att de dagvattenutsläppen till Storsjön nu är fria från både Cryptosporidium och från indikatorbakterier som visar på om det finns avloppsvatten i dagvattenutsläppen.

– Vi har sett att själva smittan i Östersund avtar, för det ser vi i provtagningar på det som kommer till Gövikens avloppsreningsverk. Där ser vi att i det inkommande vattnet börjar halten av Cryptosporidier gå ner, säger Jari Hiltula.