Bräcke kommun

Sameby överklagar vindkraftbeslut

Nu vänder sig Jovnevaerie sameby till Regeringsrätten och överklagar Bräcke kommuns beslut om att tillåta vindkraft på Mörttjärnberget i Bräcke kommun.

Jovnevaerie sameby har rätt till vinterbete för sina renar i området, och planerna på att bygga 40 vindkraftverk i området kommer att begränsa deras möjlighet att använda området.

Samebyn har inte fått igenom sitt överklagande i varken Förvaltningsrätten eller Kammarrätten, men samebyns ombud går nu vidare till regeringsrätten.

Förvaltningsrätten avvisade överklagandet med motiveringen att samebyn inte äger fast egendom eller betalar skatt i kommunen, och därför inte har rätt att överklaga kommunens beslut.

Samebyn påpekar att renarna rör sig i flera kommuner även om byns medlemmar är folkbokförda i Krokoms