Lit

Skola har för dålig musikundervisning

Treälvsskolan i Lit får kritik av skolinspektionen för sin musikundervisning, kritiken rör hela tolv olika punkter.

Sammantaget kan man säga att skolinspektionen inte tycker att eleverna får en chans att utvecklas inom alla områden i musiken och att skolan inte kopplar ihop musik och andra ämnen.

Bedömning och betyg görs inte alltid från styrdokumentets krav utan både lärare och elever säger att man blir godkänd om man kommer till lektionen.

Exempel på kritiken är att eleverna inte har tillräcklig möjlighet att lära sig spela instrument i grupp. Kanske mer överraskande är att eleverna inte får utveckla sina färdigheter i sång. De sjunger för lite.

Den 21 mars ska Treälvsskolan redovisa vad man har gjort och ska göra för att bli bättre.