Östersund

Friskola nekas starta medieutbildning

Skolinspektionen avslår en ansökan från gymnasieskolan Vittra, som ville starta en ny utbildning i Östersund.

Skolan ville få tillstånd att bredda programmet Samhällsvetenskap och även erbjuda programmet med inriktning medier, information och kommunikation.

Men skolinspektionen anser att elevunderlaget kommer att vara för litet de kommande åren, och ett tillstånd skulle innebära konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan som har en liknande utbildning.

Det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning samhällsvetenskap kommer även i fortsättningen att erbjudas.