Åre

Indalsälven är smutsigast på vintern

Vattenprover från Åre visar att vattnet i Indalsälven har skyhöga halter av så kallade kolibakterier.

Proverna är alltid sämre på vintern och vid mätstationen vid Hålland låg halterna av kolibakterier 14 gånger över gränsvärdet, vid ett tillfälle det skriver Länstidningen.

Det här vattnet är totalt otjänligt som dricksvatten och kan göra dem som tar vatten ur älven sjuka. Däremot är det kommunala dricksvattnet ofarligt.