Vattenskador

Sönderfrysta rör kostar många miljoner

1:36 min

År 2010 kommer att bli något av ett rekordår både när det gäller antalet anmälningar och när det gäller kostnader för vattenskador på grund av sönderfrysning. Vid Länsförsäkringar i Jämtland räknar man med kostnader uppemot 30 miljoner kronor.

– Det är en extrem situation, om vi ser historiskt så har vi aldrig haft så många skador och inte heller så dyra skador som vi haft under hela 2010. Nu är vi inne i den fjärde kallperioden i år, de tidigare var i januari, februari säger Tord Palmqvist som jobbar med bygg- och företagsskador vid Länsförsäkringar.

Hittills i år har över 1000 skador anmälts till bolaget, stora som små. Det handlar om några hundra kronor till upp emot en halv miljon kronor i försäkringskostnader.
– Det är små- och fritidshus, alla möjliga bostadsrättsföreningar i fjällvärlden med olika bostadsrättsinnehavare som har olika syn på hur man ska hålla värmen i husen. Det är väldigt ofta ett tillsyns- och underhållsproblem, säger Tord Palmqvist.

Många skador orsakas av att fastighetsägaren har för låg underhållsvärme i kombination med att man inte tömt vattensystemet.

Försäkringsbolagens rekommendation är plus 15 grader för att det ska finnas en rejäl marginal när det är sådana här kalla vintrar med snabba temperaturförändringar.
– Det är ofta så att när det kommer en kallfront så går det så fort så att radiatorerna inte hänger med,  många gamla radiatorer har olika effektlägen och ställer man då på 12-13 grader men i effektläge ett, då hinner elementen inte med och det fryser, säger Tord Palmqvist.