Östersund

Barnpedagogik får skarp kritik

Den så kallade konsekvenspedagogiken för ensamkommande flyktingbarn i Östersund har varit allt för dominerande på bekostnad av helheten.T ill exempel känslomässiga behov riskerar att inte tillgodoses, hävdar utredare.

Utredningen om hur Östersund tar hand om ensamkommande flyktingbarn är nu färdig. Och utredarna är alltså kritiska mot den pedagogik som redan för ett år sedan fick hård kritik.

Kollektiva bestraffningar
Då handlade det mycket om att pedagogiken innebar att kollektivet bestraffades om en gjorde fel.

Lärande, självständighet och att se och ta konsekvenserna av sitt handlande har varit viktigtigast i konsklvenspedagogiken som använts.

Eventuella problem ska baehandlas och behandling ska ges på barnpsyk eller traumenheten har man sagt.

Men vanlig omsorg och omtanke krävs också.

Känslomässiga behov förbigås
 – Det finns en gråzon där barnens känslomässiga behov riskerar att inte tillgodoses, säger Ulrika Ekebro som är en av utredarna.

I många fall borde man ta större hänsyn till individerna och utforma boende och pedgogik efter vars och ens behov, tycker utredarna.

Utredningen har jämfört Östersund, Härnösand och Skellefteå och Östersund har på intet sätt bättre resultat trots att det går åt mer resurser med konksekvenspedagogik.

Utredarna tycker att Östersund nu ska analysera hur man gjort och om man ska ha kvar konsekvenspedagogiken som den är i dag.

Ulrika Ekebro skulle itne råda någon att använda den pedagogiken, säger hon.

Boendeformer bör ses över
Utredarna tycker också att man ska se över boendeformerna. I dag bor alla ungdomar ensamma med eget pentry. Men det behövs också mindre, mer hemlika enheter med till exempel gemensam middag.

Och det behövs varierade boenden behoven för en fjortonåring skiljer sig från en artonårings.

Det viktigaste är nu att se alla behov som barnen har säger Ulrika Ekebro. Man måste ha ett helhetsperspektiv.