Havsnäs

Finska gäster studerar vindkraft

Just nu, torsdag och fredag, är en delegation om tiotalet personer från Vasa-regionen i Finland på besök i Strömsund för att studera vindkraft.

Besök vid vindkraftparken i Havsnäs och vindteknikerutbildningen på Hjalmar Strömerskolan är några av programpunkterna.