Östersund

Unikt samarbete för hjärtsjuka barn

1:40 min

Nytt samarbete ska rädda hjärtsjuka barn i Östersund,Sundsvall och på ytterligare 18 orter. Med modern teknik kommer sjukhusen i samarbetet att ha direkt kontakt med varandra.

– Bra initiativ att läkare från olika sjukhus kan titta på samma bilder samtidigt, säger Marina Wallén Mattsson, vars son föddes med hjärtfel.

Videokonferensteknik ska hjälpa barn med hjärtfel. Östersunds sjukhus kommer att vara en del av ett nätverk där barnen får tillgång till samma medicinska kunskap, oavsett var i Sverige de bor. Specialisterna är spridda på olika sjukhus i landet, och för att få en bedömning har läkare tidigare fått skicka brev till varandra. Men med hjälp av tekniken blir vården av hjärtbarnen snabbare och enklare.

20 sjukhus samarbetar
Sammanlagt kommer sjukhus på över 20 orter att vara inblandade och kunna bistå varandra med olika bedömningar.

– I och med att kontakten ökar mellan oss läkare tror jag att familjerna kommer tycka att vi är mer samlade. Det underlättar när man pratar istället för att bara skriva brev, och telefonsamtal är inte riktigt samma sak som att se varandra. Arbetssättet förbättras och vi slipper vänta på den vanliga postgången, säger Estelle Naumburg, överläkare och barnkardiolog i Östersund och fortsätter:

– Det här gör att de långa avstånden till Malmö och Göteborg minskar. Kommunikation blir mycket snabbare.

Färre resor behövs
Hon säger att hon hoppas att hjärtsjuka Östersundsbarn i mindre utsträckning kommer att behöva resa till andra sjukhus i landet. Men om barnen ska resa till en annan ort kommer de ha möjligheten att träffa personal på det andra sjukhuset via videolänk från Östersund.

Marina Wallén Mattsson, från Oviken, är mor till en son som föddes med hjärtfel. Hon är positiv till samarbetet.

– Det här tycker jag är oerhört bra. Ett bra initiativ att läkare från olika sjukhus i hela landet kan jobba tillsammans och titta på samma bilder samtidigt, säger hon.

Omfattningen är unik
Att arbete på det här sättet är, enligt Estelle Naumburg, världsunikt.

– Nu kopplar man ihop ett helt land. Något nationellt nätverk med den här styrkan finns inte någon annanstans i världen, säger hon.

Nätverket, som har fått namnet Gertrud, är sponsrat av Hjärt-Lungfonden och är tänkt att starta om några veckor.

Billy Abraha/SR