brandskydd

Brisfälligt brandlarm åtgärdas

1:36 min

Räddningstjänsten är kritisk till att brandalarmen inte fungerar på Svenstaviks skola.

– Hör inte elever och lärare ett utrymningslarm så är det allvarligt, säger Leif Nordin, brandinspektör vid Jämtlands räddningstjänstförbund.

Precis som P4 Jämtland tidigare har rapporterat om, så var det var under en brandövning i måndags som det kom fram att brandlarmet inte fungerar som det ska på Svenstaviks skola. Eleverna hörde ingenting, och lärarna fick hämta ut dem på skolgården.

Räddningstjänsten är kritisk
Leif Nordin är brandinspektör vid räddningstjänstförbundet i Jämtland, och han är kritisk till brandsäkerheten på skolan. Han säger att man från Räddningstjänstens sida ser allvarligt på att elever inte kan höra brandlarmet, och att problemet måste fixas till så fort som möjligt.

– Den här typen av fel måste åtgärdas direkt, säger han.

Det är fastighetsägaren Bergs Hyreshus som varje månad utför regelbundna kontroller av brandlarmet. Men inga fel har upptäckts. Det beror på att man bara tittar på att själva installationen är rätt.

Nu installeras nya larmanordningar
Sven-Erik Freskgård är säkerhetsansvarig på Bergs Hyreshus, och han säger att det är en brist att deras kontroller bara handlar om att se att själva installationen fungerar som den ska. Men det finns inga planer på att ända just det sättet att arbeta på.

Under onsdagseftermiddagen har Sven-Erik Freskgård varit på Svenstaviks skola för att se hur stort problemet är. Han har nu även beställt in extra sirener.

– Vi kommer att börja med arbetet redan på fredag. Det här är högsta prioritet för oss, säger han.