Flygtrafik

Landstingsprotest mot nedläggning

Jämtlands läns landsting protesterar i en skrivelse till bland andra näringsdepartementet mot att regeringen i vårbudgeten vill dra undan stödet för flyglinjen mellan Östersund och Umeå.

Landstinget framhåller att Rikstrafikens resandeundersökning har ett bräckligt underlag, att även om patientresorna inte är så många så finns en rad samarbeten mellan sjukhusen som medför resor, att restiderna blir för långa med andra ressätt och att en nedläggning även går ut över linjen till Luleå.