Barnomsorg

Frösöfritids får pris

Ett av Sveriges bästa fritids ligger på Frösön – Västerhus fritidshem F-3 på Östbergsskolan.

Västerhus är en av tre vinnare av utmärkelsen "Barnens bästa fritids".

Vinnarna utsågs av Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdomar, NCFF.

Fiskebäcksskolans fritidshem i Göteborg och Svalstaskolans öppna fritidshemsverksamhet i Nyköping är de båda andra vinnarna.