Budget

Politiskt stöd för ny sporthall i Offerdal

En ny sporthall i Offerdal, det är en av de saker som Krokoms kommun vill vara med och delfinansiera.

Det står i det förslag till rambudget för de närmaste åren (2012–2014) som den styrande majoriteten i Krokom presenterade på onsdagen.

Andra delförslag är att man vill kunna premiera lärare som tar initiativ till att utveckla skolundervisningen – bland annat genom högre lön.

Ett särskilt demens-team ska också inrättas inom vård- och omsorg och all mat ska lagas från grunden inom skolor och barnomsorg. Halvfabrikat fasas ut ur matlagningen i kommunens kök, det framgår också av budgetförslaget.