Jobb

"Skönt att få en inkomst"

2:06 min

Alla unga som vill ha ett sommarjobb kommer också att få det, åtminstone om de bor i Berg, Åre eller Krokoms kommuner. Men merparten av kommunerna har inte råd.

Majoriteten av länets kommuner har inte råd att ordna sommarjobb åt alla. I Krokom har arbetsmarknadsenheten fått utökad budget så att det ska räcka till alla ungdomar.

Att kommunen ordnar sommarjobb åt alla som vill glädjer bland andra Cecilia Flagg från Tornäs. Hon går i nian på Cederbergsskolan i Föllinge och ser fram emot sommaren:

– Jag ska jobba på biblioteket här i Föllinge, hade bett att få just det sommarjobbet. Jag läser mycket, det är ett stort intresse, berättar Cecilia Flagg.

Budgeten fick utökas

Arbetsmarknadsenheten i Krokoms kommun har fått utökad budget för att kunna erbjuda alla unga sommarjobb. Fredrik Westberg samordnar:

– Det ser bra ut inför sommaren, vi har 360 sökande och ett beslut att bevilja åt alla som söker. Det är viktigt för ungdomarna att få ett första jobb, det är viktigt.

De senaste två åren har det varit så, då har vi fått extra anslag. Men nu har vi fått en större grundbudget, det ska räcka till ungefär 300 ungdomar – och det brukar alltid falla bort några sökande, så vi kommer att kunna ordna jobb åt alla som vill.

Det är viktigt för ungdomarna att få ett första jobb, säger Fredrik Westberg.

Bara vissa kommuner garanterar jobb

Förutom Krokom så garanterar också Berg och Åre alla ungdomar sommarjobb.

Men i de övriga kommunerna räcker inte pengarna till alla. Härjedalen och Strömsund prioriterar de sökande gymnasieeleverna, Bräcke skapar jobb i första hand åt elever i årskurs 9 och i första ring på gymnasiet. I Östersunds kommun kommer 300 att bli utan, 1 200 av 1 500 får jobb. Lena Larsson administrerar sommarjobben i denna länets ungdomstätaste kommun:

– Nej, tyvärr kan inte alla få jobb. Vi har budget för 1 200 elever och 1 200 inanmälda arbetsplatser att röra oss med, så ser det ut, berättar Lena Larsson.

Men Lena Larsson tror att Östersunds kommun ska kunna erbjuda alla unga sommarjobb inom något år:

– Årskullarna minskar, vad vi vet är att babyboombarnspuckeln över nu – vi vet också att politikerna värnar om feriepraktik.

Färre unga borde leda till att alla kan få jobb.

Vad är främsta nyttan med dessa tillfälliga jobb som du ser det?

– Framförallt att de unga har något att göra under sommaren, dessutom tjänar de en slant till fickpengar. Men det finns också ett socialt syfte, vi har unga i Östersunds kommun som inte skulle klara sommarlovet om man inte bröt det med feriepraktik, säger Lena Larsson.

Tillbaka till skolgården i Föllinge – Marika Nilsson ska sommarjobba som målare och längtar efter att tjäna egna pengar:

– Ja, det blir skönt med inkomster och inte bara utgifter, skrattar hon.