mat och hälsa

Länsborna äter för lite grönt

1:14 min

Bara en av tio invånare i Jämtlands län äter tillräckligt med grönsaker och frukt, enligt en ny sammanställning som Statens folkhälsoinstitut tagit fram.

– Genom att äta mycket frukt och grönsaker ökar vi möjligheterna att må bra samtidigt som vi motverkar flera vanliga sjukdomar, säger Helene Olsson, folkhälsosamordnare på Jämtlands Läns Landsting.

Goda matvanor förebygger övervikt och cancer samt minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och högt blodtryck. En låg konsumtion av frukt och grönsaker är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) den sjunde vanligaste orsaken till för tidig död i höginkomstländer.

Minst ett halvt kilo per dag
Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter frukt och grönsaker minst fem gånger per dag, totalt ett halvt kilo. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

I Jämtland är det bara 8 procent som når upp till rekommendationen, motsvarande siffra för landet som helhet är 9 procent. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor, bland kvinnorna i Jämtland når 11 procent upp till rekommendationen, medan motsvarande siffra bland männen bara är 4 procent.

En klassfråga
De som äter allra minst frukt och grönt tillhör ofta socialt och ekonomiskt utsatta grupper och det är också personer i dessa grupper som i störst utsträckning uppger att de vill ha stöd för att öka sin konsumtion.

Under denna vecka, den 9-15 maj, uppmärksammas vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet under parollen Ett friskare Sverige. På uppdrag av regeringen samordnar Statens folkhälsoinstitut aktiviteterna under veckan tillsammans med en rad aktörer på lokal och regional nivå.