Vindkraft

Vindkraftstillverkare samlas i länet

2:33 min

Vindkraftstillverkare från hela världen kommer till Östersund i slutet av maj för att leta samarbetspartners och personal.

– Jämtland är en väldigt intressant marknad när det gäller vindkraft. Vi har väldigt stora planer för vindkraftsutbyggnaden här. Det planeras ju för 1500 vindkraftverk här, säger Tobias Pettersson på vindkraftscentrum.se som är med och arrangerar vindkraftskonferensen.

Vindkraftscentrum.se är ett treårigigt projekt som drivs från Hammerdal och där länets kommuner, länsstyrelsen, statliga Tillväxtverket, Jämtkraft och Jämtlandsvärme är med och finansierar. Målet med projektet är att det ska etableras 10 nya företag och skapas 100 nya, varaktiga, jobb med anknytning till vindkraft. Ett av de första stegen mot målet är den här konferensen.

Vindkraftstillverkarna träffar företag

De flesta deltagarna på konferensen kommer från Sverige, Danmark och Tyskland, och tanken är bland annat att vindkraftstillverkarna ska få träffa företag som kan få jobb i vindkraftsbranchen.
– Företagen kan här få höra vilken efterfrågan och vilka behov som vindkraftstillverkarna har, säger Tobias Pettersson.

Vindkraft kan ge nya jobb

I Strömsunds kommun utbildas driftstekniker för vindkraftverk på Hjalmar Strömerskolan.
– Arbetsmarknaden för dem som ser väldigt bra ut, säger Tobias Pettersson.
Det behövs också entreprenadföretag som jobbar med till exempel vägbyggen och företag som bygger betongfundament till vindkraftverken.

Ny vindkraftsteknik visas i länet

På den konferensen presenteras också ny teknik för att få vindkraftverken att störa mindre. Längst upp på vindkraftverk sitter varselljus så att flygtrafik ska se var kraftverken finns, men med den här nya tekniken som ett företag har utvecklat är ljuset bara tänt när flygplan närmar sig.
– Det här är ett sätt att få vindkraftverken att smälta in mer i miljön, säger Tobias Pettersson, som är projektledare på vindkraftscentrum.se som arrangerar konferensen.