Backe sjukhem

Kommun vägrar betala hyra

Strömsunds kommun vill inte betala hyran för gamla Backe sjukhem, som nu bytt namn till Älvgården.

Orsaken är att inflyttningen blev försenad och att de ombyggnationer som gjorts inte uppfyllde de krav som ställts. Det skriver Länstidningen.

Strömsunds kommun hyr platser för särskilt boende för äldre i Älvgården.