kollektivtrafik

Fördubblat bussresande i Åre

1:27 min

På fyra år har antalet resenärer med kollektivtrafiken i västra Jämtland fördubblats och i dag är det 160 000 resenärer varje år. Många fler avgångar sju dagar i veckan är en av ingredienserna i receptet.

Bilen lämnas allt oftare hemma hos folk i Åredalen och antalet bussturer har alltså mer än fördubblats, främst genom huvudstråket mellan Mörsil och Duved.

År 2006 var det fem så kallade dubbelturer på sträckan, lördagar ingen och på söndagen bara två. I dag är siffran 14 turer mellan måndag och fredag, sju stycken på lördagar respektive åtta på söndagar. Förutom det finns nattbussar under turistsäsongen och varje dag går trafik mellan klockan 06.00 och 23.00, något som är ovanligt för en glesbygdskommun.

– Vi har undersökt behoven och sammanfogat dessa. Tidigare var det skolskjuts och några turer i linjetrafik, i dag försöker vi göra alla turer anpassade för flera grupper. Skolresan är samtidigt jobbpendling eller en tur för den turist som behöver ta sig genom dalen. Det säger Magnus Dahlin, näringslivssekreterare i Åre kommun.

Målet redan nått
Det nationella målet som finns för kollektivtrafiken är att den ska fördubblas från 2010 till 2020, ett mål som Åre kommun redan passerat. För fyra år sedan var antalet resenärer omkring 80 000 per år, i dag nästan 160 000.

– Vi fortsätter jobba med ett mål om att kollektivresandet ska öka med 5 procent varje år. Detta är bland annat ett led i att få det lokala resandet för turister att fungera utan bil under den tid de gästar dalen, säger Magnus Dahlin.

Tågresandet ska också öka
I dag är det omkring en tredjedel av turisterna som kommer till Åredalen med tåg, men enligt kommunens visioner för år 2020 ska det bli hela 55 procent. I reda tal handlar det om en ökning från dagens 140 000 till 330 000 tågresenärer.