brott och straff

Företagare får böta för bokföringsbrott

En företagare i 50-årsåldern från södra Sverige har av tingsrätten dömts till dagsböter på 1 500 kronor.

Mannen döms till villkorlig dom för bokföringsbrott i ett företag i Åre. Mannen har erkänt att han åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Domstolen anser att brottet inte kan ses som ringa men tycker inte att ett strängare straff är motiverat.