bergs kommun

Sparkad kommunchef får drygt 1 miljon

Bergs kommun ska betala 18 månadslöner till före detta kommunchefen BrittInger Stein-Öhrnell.

Hon tvingades lämna sitt jobb i slutet av mars på grund av oenigheter om hur kommunen ska arbeta. Efter förhandling har de nu kommit överens om att hon får 18 månadslöner, och det är nära 1,1 miljoner kronor.

Ny kommunchef ser ut att bli ekonomichefen Ralf Westlund. Förhandlingarna är klara och beslut tas i kommunstyrelsen den 24 maj. Tanken är att han ska kombinera de båda jobben, som kommunchef och ekonomichef för Bergs kommun.