Mittuniversitetet

Förbjudet att spela in på föreläsningar

1:27 min

Högskolor och universitet har olika regler för inspelning av föreläsningar. Mittuniversitet och Umeå universitet är de enda lärosätena i landet som inte tillåter inspelning, skälet är att det kan hamna på internetsajten Youtube.