skattepengar

Så används dina skattepengar inom JLL

Landstinget i Jämtland är ett av de landsting som lägger mest pengar på annan verksamhet än på sjukvård.

Det skiljer mycket mellan landstingen i hur mycket pengar de läggar på annat än sjukvård. Landstinget i Jämtland är ett av de landsting som lägger mest pengar på annan verksamhet än på sjukvård. Nästan tre gånger så mycket jämfört med Halland som lägger minst.

En jämförelse mellan 10 landsting visar att Jämtlands landsting lägger 2023 kronor per invånare och år på bland annat kultur och utbildning, kollektivtrafik, samt regionala frågor.

Halland som lägger minst pengar på övrig verksamhet lägger 735 kronor per invånare och år.