kulturpolitik

Stramare tyglar för Jamtlis ledning

Nu stramar Jamtlis ägare, Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting åt tyglarna för Jamtliledningen.

Det sker efter den senaste tidens oenighet kring hur de skött museets ekonomi.

Östersunds-posten skriver att direktiven görs om så att museumet bland annat inte ska få låna pengar, att de ska lösa sitt redan tagna lån inom fem år och att beslut i ekonomiska frågor ska fattas av styrelsen.

Kommunfullmäktige i Östersund tar upp det här ärendet den 24 maj.