Östersund/Strömsund

Dählie planerar en vindkraftpark

Det norska bolaget Dählie kraft, som är ett av Björn Dählies företag, vill bygga 105 vindkraftverk i Östersunds och Strömsunds kommuner.

Det aktuella området ligger norr om riksväg 45 mellan Hammerdal och Häggenås. Arbetsnamnet är Åskälen-Österåsen vindkraftpark. Bolaget har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen i Jämtland.