miljö

Miljösatsningen på elbilar växer

Samarbetet Green Highway mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim växer. Tidigare har samarbetet bland annat inneburit att det byggts tio laddstationer för elbilar längs vägen.

Här testar nu biltillverkare nya elbilar i vinterklimat och en elskoterprototyp har tagits fram.

Nu satsar EU, kommunerna, näringslivet och universitet tillsammans 27 miljoner kronor under de kommande tre åren för att E14 mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim ska bli en väg utan fossila bränslen som ska minska transporternas påverkan på klimatet.