Jordbruk

Spannmålet växer i Mittregionen

0:56 min

Allt fler kor i Jämtland och Västernorrland äter kraftfoder som odlas på den egna gården. Högre spannmålspriser har nämligen gjort det mer lönsamt för lantbrukarna att odla sin egen fodergröda.

I början av 1990-talet avvecklades i princip spannmålsjordbruket i Västernorrland och Jämtland. Kraftfoder till djuren kunde man köpa så billigt från södra Sverige att det inte var lönt att slita mer med odlingen i det kalla klimatet. Men detta håller på att ändras.
– Många länder har fått förändrade ekonomiska förutsättningar och vill konsumera livsmedel på ett annat sätt. Därför har spannmålspriserna stigit, säger Ann-Sofie Stark på Hushållningsälsskapet i Västernorrland.

Stora möjligheter
Följaktligen är det nu många lantbrukare som antingen odlar sin egen fodergröda eller söker möjligheter att göra det i framtiden. 
– Här är potentialen i Jämtland och Västernorrland enorm. Vi skulle kunna producera oändligt mycket mer av vårt foder på hemmaplan, säger Ann-Sofie Stark. 

Bra för miljön
Utöver de direkt ekonomiska argumenten är det naturligtvis också bra för miljön att kraftfodret närodlas och därmed slipper åka lastbil långa sträckor.
– Vi minskar förmodligen vår klimatpåverkan ganska duktigt just genom att vi bler mer självförsörjande när det gäller foder till djuren, säger Ann-Sofie Stark.

Tobias Bernander
tobias.bernander@sr.se