Mobiltelefoni

Stort teleavbrott planeras i natt

1:18 min

Natten mellan lördag och söndag genomförs ett frekvensbyte inom GSM 900-nätet i Sverige. Under arbetet kan störningar uppstå i mobiltrafiken.

Det kan bli svårt att ringa, samtal kan brytas och den mobila datatrafiken påverkas.

Omläggningen sker natten mellan lördagen den 21 maj och söndagen den 22 maj med start kl. 00:00 för att vara klart kl. 06:00 på söndagsmorgonen.

Frekvensbytet genomförs för att nätet ska bli bättre och för att nya tjänster ska kunna användas. Det är främst i glest befolkade delar av norra Sverige som man kan märka av frekvensbytet.

Avbrottet kommer att bli ganska kort, för de flesta bara ett par minuter. Som längst kan avbrottet vara upp mot två timmar. Frekvensbytet är planerat så att minst en operatör hela tiden har sitt GSM 900-nät i drift.

Det kommer att vara möjligt att ringa SOS Alarms nödnummer 112 genom att man automatiskt kopplas upp mot det nät som är i gång. Enda undantaget är om man befinner på en plats där bara en operatör har täckning.

De områden som berörs av detta är framförallt glest befolkade delar av Norrland. Hemtelefoner eller mobiler som använder sig av 3G-nätet berörs inte.

Klas Ullerstam
klas.ullerstam@sr.se