Naturvård

Länsstyrelsen anlägger gräsbrand

I dag kommer Länsstyrelsen att anlägga en gräsbrand strax söder om Handöl.

Syftet är att bränna gammalt gräs för att sedan kunna återuppta gammaldags slåtter på ängen.

På ängen finns unika växter som bland annat låsbräken som hotas av gräset.

Gräsbranden är noga planerad, och området har röjts från sly under tre år.