Östersund

Bingohallen i kris - och därmed idrotten

Ett felaktigt avskedande kan äventyra verksamheten i flera av idrottsföreningarna i Östersund. Det blir följden när Bingohallen döms att betala ut skadestånd till en anställd som de avskedat felaktigt.

Bingohallen drivs och ägs av 16 lokala föreningar som tillsammans kallas Bingoalliansen.

Tillsammans med rättegångskostnaderna ska alliansen betala drygt 800 000 kronor vilket är nära hälften av överskottet som går till föreningarna varje år. Idrottsföreningarna kommer att ha möte ikväll för att bestämma hur allt ska lösas.

– Det här innebär att vi måste titta över verksamheten och se om vi kan behålla de 1,5 anställda vi har, säger Sven-Bertil Bengtsson är ordförande i ÖGIF, en av föreningarna i Bingoalliansen.