Lit

Försäkringskassan backar om återkrav

De tre funktionshindrade personer i Lit som under flera år fått felaktiga bidrag kommer inte att behöva betala tillbaka hela det felaktiga bidraget. Det har Försäkringskassan kommit fram till.

Som vi tidigare berättat har de tre i flera år felaktigt fått så kallad handikappersättning för bland annat slitage i hemmet, även efter att de flyttat till en gruppbostad.

Sammanlagt rör det sig om ungefär en halv miljon kronor, men Försäkringskassan har nu gått med på att efterskänka mellan 50 och 75 procent av skulderna.

En av orsakerna till att Försäkringskassan efterskänker delar av skulderna är att de bara fortsatt betala ut bidraget utan kontroll.