Sammanslagningen Milko Arla

Underlag för beslut är inte klart

Mejeriet Milko flyttar fram sin extra stämma då de ungefär 650 mjölkbönder som äger Milko ska rösta om den planerade sammanslagningen med mejerijätten Arla.

Orsaken är att Milko och Arla behöver längre tid på sig för att ta fram ett beslutsunderlag.

Extrastämman planeras nu att hållas i Falun den 14 juli.

Enligt de bedömningar som Milko gör kommer det här inte att försena tidplanen för sammanslagningen i stort. Förutom att Milkos ägare ska godkänna planerna gör även Konkurrensverket en granskning av affären.