Östersund

Skolutredningen klar

Den största skolutredningen i Östersunds kommun sedan 2003 är nu klar. Den visar både behov av att lägga ner skolor och att omfördela elever, men även att det finns behov av utbyggnad och nya lokaler. Nitlotten drar elever i Torvalla, medan skoleleverna på Frösön kan se fram emot en mera positiv utveckling.

Östersunds kommun behöver spara pengar, och därför har man gett en extern utredare uppgiften att inventera alla skol- och förskolelokaler i kommunen. Man vill titta på vad de används till och hur stora de är. Antalet förskolebarn och elever har också räknats och utifrån detta underlag har utredaren gett barn och utbildningsnämnden förslag på vilka åtgärder som behövs inom den kommande femårsperioden.

Den första delen av utredningen visar att det i Torvalla och Ope skolor finns för få barn i förhållande till antalet skollokaler, och därför kan klass sex till nio flyttas från Ängsmoskolan till Torvallaskolan från höstterminen 2012. Då kan också Ope skola komma att läggas ner och barnen i klass ett till fem flyttas till Ängsmoskolan.

På Frösön är förhållandet precis det motsatta, skolorna kommer att bli alltför trångbodda framöver. Ett förslag till lösning är att barnen som ska börja sexan i Orrviken får åka till Vallaskolan istället för som idag till Östbergsskolan.

Utredningen konstaterar också att Östersunds kommun behöver utreda vidare hur man ska lösa förskolebristen i Brunflo, och om grundsärskolan i sin helhet ska flyttas till Lugnvik. Kommunen behöver också se över hur barnen som går vid Östbergsskolan ska rymmas i framtiden, och vart förskolebarnen i centrala Östersund och Torvalla ska placeras framöver.

Allt det här ska också diskuteras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde idag.

Slutligt besked om omflyttningar och eventuella skolnedläggningar fattas av kommunfullmäktige under hösten.