Utbildning

Mittuniversitetet fick nej igen för mattelärarutbildning

Högskoleverket har nekat examenstillstånd för sju ämneslärarutbildningar i landet. Beslutet berör fyra lärosäten i Sverige varav Mittuniversitetet är ett.

Det var andra gången som Mittuniversitetet fick nej på sin ansökan för en ny matematiklärarutbildning.

Högskoleverket saknar en redovisning av lärarnas ämnesdidaktiska kompetens och nekar därför.

Högskoleverket tog ställning till totalt 24 examensansökningar från 14 lärosäten. Sju av de 24 ansökningarna fick alltså nej medan 17 beviljades.