Utbildning

Få unga pluggar vidare

Ungdomar i Jämtlands län är inte lika benägna att studera vidare på universitet och högskola som unga i övriga landet. Här i länet var det bara drygt var tredje 24-åring som hade börjat studera förra året.

Med den siffran är vårt län sämst i landet. När det gäller hela riket så ligger motsvarande siffra på 43 procent. Det visar statistik från Högskoleverket.

24-åringar är som mest angelägna att börja studera i Uppsala och Stockholm. I de länen hade knappt 50 procent av 24-åringarna börjat plugga förra året.