vindkraft

Vindkraftsdebattörer möttes i Stöde

1:16 min

Flera jämtländska motståndare mot vindkraftsetableringar i skogsmark var med på en vindkraftsdebatt i går kväll i Stöde utanför Sundsvall. Sune Sjöström från Offerdal hade bjudits in för att berätta om sina erfarenheter i Offerdal där man stoppat en del av vindkraftverken.

Nog blev det debatt på mötet, men mest mellan inbjudna företrädare för vindkraftsindustrin och kritiker till vindkraften. Förespråkarna framhöll ekonomiska fördelar och arbetstillfällen för stödeborna. Kritikerna att vindkraften är ineffektiv och kommer att kosta mer än vad den ger. Framförallt när det är dags att skrota verken.

– Det blev lite för mycket prat om ekonomi och politik och inte så mycket om naturen och hur det påverkar viltet, människan och fågellivet. Det skulle behövas fler möten så att alla parter får vara med och säga sitt, säger stödebon Bengt Bergström som besökte mötet.

Bengt Bergström är själv intresserad av att vistas mycket i skogen och han tror att det inte blir lika attraktivt om det byggs vindkraftverk i skogen, varken för människor eller djur.

– Jag kan inte se att det är positivt, jag bryr mig inte om det ekonomiska, jag tänker bara på naturen jag, säger han.

Hans Christian Schulze från Svenska Vindbolaget som står bakom byggplanerna på vindkraftsparken, vill att stödeborna ska se fördelarna med en etablering.

– Det kommer att ge arbetstillfällen, inte bara under byggnationen utan även efter, säger han.

Det kan handla om cirka tio helårstjänster i underhåll för de 60 vindkraftverken enligt Hans Christian Schulze. Om det handlar om lokal arbetskraft beror lite på viljan hos ortsborna säger han.

En av de debatterande motståndarna var Sune Sjöström från Offerdal i Jämtland som bjudits in för sina erfarenheter i hembyn där man stoppat en del av vindkraftverken.

– Det är klart att markägarna tyckte att vi var ena riktiga skitar som har sett till att deras planer inte gick igenom, säger han.

I Offerdal är byn delad säger Sune Sjöström, han påpekar att de bara framfört sin åsikt men att det sedan är kommunen som har beslutat. Till alla stödebor har han ett råd.

– Tänk till, sätt er in i frågan, är det värt det? Det här kommer ni att få dras med i flera år, säger han.

Enligt Sune Sjöström har det heller inte blivit så många arbetstillfällen efter de vindkraftverk som startades. En deltid och en heltid på ett drygt tjugotal vindkraftverk.

Gunnar Fredriksson från branschorganisationen Svensk vind deltog också på gårdagens möte.

– Jag tycker att det är tråkigt att höra alla förvrängningar av siffror som motståndarsidan kommer med. Jag tror att det ofta är medvetna missuppfattningar, säger han.