Trafiken

Många kör olagligt på skolgården

Nu höjs det återigen röster för säkerheten på länets skolgårdar. Mer än hälften av alla fordon som kör förbi skolor där hastighetsgränsen är 30 km/h kör för fort.

Det är motororganisationen FMK som har varit ute och mätt hastigheten vid skolor för andra året i rad. Vid en mätning utanför Odenslundskolan i Östersund i maj var det omkring 60 procent av bilisterna som bröt mot hastighetsreglerna. Många av de är föräldrar som hämtar eller lämnar sina barn.

– Hastighetsgränsen 30km/h vid skolorna är satt för att minska olycksrisken vid skolorna, och om olyckan ändå skulle vara framme leder det vanligen inte till dödliga skador vid hastigheten 30 km/h. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att så många kör för fort i anslutning till skolorna, säger Elisabeth Petersson, trafiksäkerhetsansvarig vid FMK.