Lågt flygande plan undersöker berggrunden

Från och med idag och tre veckor framåt kommer ett litet plan flyga på extrem låg höjd, 60 meter över marken, i ett område mellan Åre och Trångsviken

Det är myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, som är ute och flyger för att ta redan på vad som finns under marken mellan Åre och Trångsviken, och mäta berggrundens egenskaper.

– Det har inget med uranletning att göra utan det är en allmän kartläggning av berggrunden och att vi att vi flyger här just nu beror på att det finns ett forskningsprojekt där man ska borra väldigt djupt ner i berget och våra data ger då en bra överblick i hur berggrunden ser ut, säger Mats Wedmark vid SGU, geofysiker och ansvarig för flygningar i länet.