Vården

Missförhållande i vården anmäls

En anmälan om missförhållande har gjorts vid ett särskilt boende i Östersunds kommun.

Enligt anmälan, som har kommit in från en anställd, så har en person som bor på boendet blivit utsatt för ovärdigt bemötande av en anställt, genom kränkande behandling.

En anmälan har gjorts enligt lex Sarah, och den ska nu granskas av Socialstyrelsen.