naturresurser

Mer uran i länet enligt nya siffror

Länet kan ha en av världens tre största uranfyndigheter. I alla fall enligt prospekteringsföretaget Aura energy som redovisar nya, reviderade siffror för sin fyndighet utanför Myrviken.

Men uranhalten i malmen är förhållandevis låg. Det är borrkärnor ur tio borrhål som hämtats upp ur marken tidigare under 2011 som nu har analyserats.

Malmen kommer från tio borrhål i ett område som sträcker sig från Storåsen i Åre kommun och cirka tre kilometer söderut in i Bergs kommun. Företaget hävdar att uranfyndigheten i deras inmutade område är mer än dubbelt så stor som man tidigare trott.